Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11891
Тип: Монографії
Бібліографічний опис
Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів : монографія / під заг. ред. к.е.н., проф. І. В. Кривов’язюка, Київ : Кондор, 2020. 172 с.
Короткий огляд (реферат)
Монографія розкриває нове вирішення важливого науково-прикладного завдання, що полягає у поглибленні існуючих, розробленні й обґрунтуванні
нових науково-методичних положень щодо формування інноваційної моделі розвитку України та її регіонів на основі реалізації підприємницького чиннику — активізації підприємницької ініціативи, розвитку інноваційної активності на регіональному рівні, підтримки розвитку підприємництва шляхом підвищення ефективності державної інноваційної політики.
Поглиблено теоретичні засади концепцій інноватики та підприємництва, методологію дослідження підприємництва в контексті формування інноваційної моделі економіки України та її регіонів. Проаналізовано розвиток підприємництва та інноваційних процесів у регіонах України. Запропоновано комплекс рішень з активізації підприємницької ініціативи та розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів.
Видання розраховане на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів у сфері національної та регіональної економіки.
Ключові слова
Підприємництво, інноваційна політика, інноваційна модель високотехнологічної економіки, ефективність державної інноваційної політики, інноваційний розвиток, підприємницька ініціатива, інноваційна активність, методологія дослідження підприємництва, регіони України, аналіз розвитку підприємницької діяльності.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ : Кондор
Ініціали працівника
Кривов’язюк І.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
igor.kryvovjazyuk@lntu.edu.ua