Біржова діяльність

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11893
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Біржова діяльність : метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Митна справа та торгівля» галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денної та заоч. форм навч. / уклад. К. І. Оксенюк. Луцьк : Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. 32 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Оксенюк К.І.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
k.oksenyuk@lntu.edu.ua