Методи визначення фальсифікації товарів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11900
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методи визначення фальсифікації товарів : метод. вказівки для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Митна справа і торгівля» спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад.: Т. С. Ярошевич, О. В. Пахолюк. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 36 с.
Ключові слова
Фальсифікація, методи визначення, методики дослідження, харчові продукти.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Ярошевич Т.С.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
t.yaroshevych@lntu.edu.ua