Товарознавство продовольчих товарів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11901
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Товарознавство продовольчих товарів : метод. вказівки до викон. курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітніх програм «Митна справа і торгівля», "Товарознавство та експертиза в митній справі" спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. Т. С. Ярошевич. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 28 с.
Ключові слова
Курсова робота, зміст, оформлення, теми, наповнення.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Ярошевич Т.С.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
t.yaroshevych@lntu.edu.ua