Крединий менеджмент

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11903
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Кредитний менеджмент : конспект лекцій для студентів спец. «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та
заоч. форм навч. / уклад. Н.А. Мостовенко. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – 88 с.
Ключові слова
Кредит, банківський кредит, кредитування, позичальник, боржник, кредитоспроможність, кредтиний ризик, застава, відсотки.
Рік видання
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net