Міжнародні організації

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11913
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Міжнародні організації : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. П.Я. Кравчук. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. 76 с.
Ключові слова
Міжнародні економічні відносини, Міжнародні організації.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоцій Луцького НТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua