Економіко-математичні методи та моделі

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11917
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економіко-математичні методи та моделі : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заоч. форм навч. / уклад. Т.І. Коробчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. – 32 с.
Ключові слова
Лінійна модель, двоїстість, транспортна задача, теорія ігор, нелінійна модель.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net