Інформаційні системи і технології в соціальному забезпеченні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11953
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інформаційні системи і технології в соціальному забезпеченні : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Голячук. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 104 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Голячук Наталія Василівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
n.holiachuk@lutsk-ntu.com.ua