Міжнародні переговори та діловий етикет

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11954
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Міжнародні переговори та діловий етикет : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Зелінська. Луцьк : Луцьк: Відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2022. 73 с.
Ключові слова
Міжнародні переговори, діловий етикет, дипломатичні переговори, протокольна служба, дипломатичне спілкування, мовний етикет, переговорний процес.
Рік видання
Видавець
Луцьк: Відділ іміджу та промоцій ЛНТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua