Міжнародні переговори та діловий етикет

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11956
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Міжнародні переговори та діловий етикет : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. О.М. Зелінська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 30 с.
Ключові слова
Міжнародні переговори, діловий етикет, дипломатичні переговори, протокольна служба, дипломатичне спілкування, мовний етикет, переговорний процес.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоцій ЛНТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua