Економіка сталого розвитку

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11957
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економіка сталого розвитку : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка денної та заоч. форм навч. / уклад. : А. І. Гордійчук, П. М. Косінський – Луцьк : ЛНТУ,
2022. 51 с.
Ключові слова
Економіка сталого розвитку, збалансований розвиток, соціо-еколого-економічні системи.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua