Системи доочищення коренеплодів при їх механізованому збиранні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11971
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Гевко Б.Р., Ткаченко І.Г., Рогатинський Р.М., Синій С.В., Гладьо Ю.Б., Градовий В.В. Системи доочищення коренеплодів при їх механізованому збиранні : монографія. Тернопіль, 2020. - 216 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії наведено нові конструктивно-технологічні рішення систем доочищення коренеплодів цукрових буряків при їх переміщенні в технологічних руслах пруткових та скребкових транспортерів після основної сепарації базовими очисниками коренезбиральних машин. Проведено теоретичне обґрунтування конструктивних, кінематичних та динамічних параметрів запропонованих схем робочих органів та їх компоновок для застосування в компонувальних схемах коренезбиральних машин. Наведено результати експериментальних досліджень та їх порівняння з теоретичними розрахунками для адаптованого застосування розроблених робочих органів та регулювання їх параметрів при зміні ґрунтово-кліматичних умов збирання коренеплодів. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників, викладачів, науковців, аспірантів та здобувачів вищої освіти відповідних спеціальностей.
Ключові слова
Коренеплід, збирання, машина, механізація.
Дата публікації (рік)
Видавець
Тернопіль
Ініціали працівника
Синій Сергій Васильович
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
sergii.synii@gmail.com