Основи технічної документації та комп’ютерної графіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12005
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Основи технічної документації та комп’ютерної графіки : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти технічних спец. денної та заоч. форм навч. / уклад.: Т.В. Терлецький, О.Л. Кайдик. - Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. – 33 с.
Ключові слова
Кресленик, технічна документація, практичні навички, схема, специфікація, комп'ютерна графіка.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ВІП ЛНТУ
Ініціали працівника
Терлецький Тарас Володимирович
Факультет працівника
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)