CRM системи

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12017
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
CRM системи : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. С Я. Войтович. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 56 с.
Ключові слова
CRM системи, методичні вказівки, виконання самостійної роботи здобувачем.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Войтович Сергій Ярославович
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра маркетингу (ФБ)
Електронна пошта
gnidawa@ukr.net