Інноваційні технології харчових виробництв та ресторанного бізнесу

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12019
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інноваційні технології харчових виробництв та ресторанного бізнесу : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Харчові технології та ресторанне господарство» галузі знань 18 Виробництво та технології спец. 181 Харчові технології денної та заоч. форм навч. / уклад. С. Г. Панасюк. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 70 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Голячук С.Є.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)
Електронна пошта
s_holyachuk@ukr.net