English for tourism

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12022
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Киселюк Н. П., Войтенко І. Г., Приходько В. Б. English for tourism : навч. посіб. з англійської мови для освітньої програми «Туризм» денної та заоч.
форми навч. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 132 с.
Короткий огляд (реферат)
Посібник містить теми практичних занять при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням для освітньої програми «Туризм». Лексичні та граматичні завдання до кожної з тем передбачають комунікативний підхід до вивчення іноземної мови.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net