Хімія з основами агрохімії

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12031
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Хімія з основами агрохімії : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Агроінженерія» та «Лісове господарство» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія та 205 Лісове господарство денної та заоч. форм навч. / уклад. І.А. Мороз. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 105 с.
Ключові слова
Рречовина, склад, властивості, мінеральні добрива, грунт.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Гулай О.І.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
o.hulai@lntu.edu.ua