Польська мова в бізнес-комунікації

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12040
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Польська мова для бізнес-комунікації : метод. вказівки до викон. практичних та самостійних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми- всі, галузі знань – всі, спец. – всі денної та заоч. форм навч. / уклад.: Т. В.Николюк, Н. В.Шкляєва. Луцьк : Луцький НТУ, 2023. 102 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net