Технічне регулювання

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12048
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технічне регулювання. Конспект лекцій : для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Митна справа та торгівля», «Товарознавство та торговельне підприємництво», «Економіка підприємства», галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Ягелюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2021. – 124 с
Ключові слова
Технічне регулювання. Метрологія. Стандартизація Оцінка відпвідності. Стандарт. Технічний регламент. Якість. Декларування. Сертифікація.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Ягелюк Світлана Володимирівна
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
s.yagelyuk@lntu.edu.ua