Товарознавство непродовольчих товарів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12053
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Товарознавство непродовольчих товарів : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Митна справа та торгівля», «Товарознавство та торговельне підприємництво», «Товарознавство та експертиза в митній справі» спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.І. Передрій – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 228 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Передрій Оксана Ігорівна
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
o.peredriy@lntu.edu.ua