Технічне регулювання

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12060
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технічне регулювання : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітніх програм «Митна справа та торгівля», «Товарознавство та торговельне підприємництво», «Економіка підприємства», «Логістика» галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Ягелюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 40 с.
Ключові слова
Технічне регулювання. Оцінка відповідності. Забезпечення якості. Метрологія. Стандартизація.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Ягелюк Світлана Володимирівна
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
s.yagelyuk@lntu.edu.ua