Методологія наукових досліджень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12079
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні : конспект лекцій для студ. спец.
071 «Облік і оподаткування» денної і заоч. форм навч. / уклад. В.А. Голян. Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 84 с.
Ключові слова
Наукові дослідження, метод, методологія, кваліфікаційна робота, апробація.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Талах Тетяна Анатоліївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
t.talah@lutsk-ntu.com.ua