Вища та прикладна математика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12084
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Вища та прикладна математика : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Технології легкої промисловості» та «Фейшн-індустрія» галузі знань 18 Виробництво і технології спец. 182 Технології легкої промисловості денної та заоч. форм навч. / уклад. О. Мікуліч. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 100 с.
Ключові слова
Вища та прикладна математика.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Мікуліч Олена
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД)
Електронна пошта
olena@lutsk-ntu.com.ua