Облік, звітність та професійна етика за міжнародними стандартами

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12095
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Облік, звітність та професійна етика за міжнародними стандартами : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. Р.В. Сидоренко. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 44 с.
Ключові слова
Міжнародні стандарти фінансової звітності, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, професійна етика.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сидоренко Роман Вікторович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
r.sydorenko@lntu.edu.ua