Економіка та управління соціо-еколого-економічними системами

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12103
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економіка та управління соціо-еколого-економічними системами : конспект лекцій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051Економіка денної та вечірньої форм навч. / уклад. О.М. Шубалий. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 218 с.
Ключові слова
Економіка, управління, соціо-еколого-економічні системи.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua