Стратегічний маркетинг

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12108
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Стратегічний маркетинг : опорний конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Маркетинг спец. 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.В. Ковальчук. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2023. 80 с.
Ключові слова
Стратегічний маркетинг.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоцій ЛНТУ
Ініціали працівника
Ковальчук Олег Володимирович
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра маркетингу (ФБ)
Електронна пошта
oleh.kovalchuk@lntu.edu.ua