Діагностика логістичної діяльності

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12115
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Діагностика логістичної діяльності : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми “Логістика” галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. 2-ге вид., перероб. / уклад. І.В. Кривов’язюк. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. 40 с.
Ключові слова
Діагностика логістичної діяльності, вказівки до практичних занять, механізм діагностики логістичної діяльності, невизначеність, ризик логістичної діяльності, Logistics 4.0, ланцюг поставок 4.0, модель SCOR, інформаційна логістика, кібернетичний підхід, інформаційний потік, логістична інформаційна система, методологія діагностики логістичної діяльності, метод діагностики, науковий інструментарій діагностики, інтегральна оцінка, управління логістичною діяльністю, 4Н-середовище, модель управління логістичною діяльністю, критерії вибору постачальника, оцінка надійності постачання, резерв продуктивності виробничої системи, критерій оптимальності, пропускна спроможність системи, ефективність управління збутовою діяльністю, діагностика транспортної діяльності підприємства, логістична стратегія, методи формування логістичної стратегії, алгоритм оптимізації вибору логістичної стратегії, стратегії ризик-менеджменту, модель вибору логістичної стратегії, підприємництво, торгівля
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоцій ЛНТУ
Ініціали працівника
Кривов’язюк І.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
igor.kryvovjazyuk@lntu.edu.ua