Діагностика логістичної діяльності

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12116
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Діагностика логістичної діяльності : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми “Логістика” галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. 2-ге вид., перероб. / уклад. І.В. Кривов’язюк. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. 28 с.
Ключові слова
Діагностика логістичної діяльності, самостійна робота, КПІЗ, практичні завдання, тестові завдання.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоцій ЛНТУ
Ініціали працівника
Кривов’язюк І.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
igor.kryvovjazyuk@lntu.edu.ua