Технічні засоби митного контролю

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12117
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технічні засоби митного контролю : конспект лекції для студ. спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми Митна справа та торгівля спец. галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. Г.І. Голодюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. –128 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Петройчук Г.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
g.petroychuk@lntu.edu.ua