Атлетична гімнастика з методикою навчання

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12132
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Атлетична гімнастика з методикою навчання : курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Середня освіта (Фізична культура)», ОП «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт денної та заоч. форм навч. /уклад.: О.В. Гребік, О.О. Панасюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 104 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Хомич А.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)
Електронна пошта
fredi15@ukr.net