Митні процедури

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12140
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Митні процедури : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та
адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. А.В. Дзюбинський. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 30 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Петройчук Г.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
g.petroychuk@lntu.edu.ua