Технології управління персоналом

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12141
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технології управління персоналом : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма «Логістика» денної та заоч. форм навч. / уклад. І.В. Шубала. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 78 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua