Технології управління персоналом

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12142
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технології управління персоналом : метод. вказівки для самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма «Логістика» денної та заоч. форм навч. / уклад. І.В. Шубала. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 20 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua