Товарознавство послуг

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12159
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Товарознавство послуг : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Митна справа та торгівля» денної та заоч. форм навч. / уклад. Г.І. Голодюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 22 с.

Ключові слова
Товарознавство послуг.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Петройчук Г.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
g.petroychuk@lntu.edu.ua