Маркетинговий аналіз

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12161
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Маркетинговий аналіз : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. В. О. Морохова. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 40 с.
Ключові слова
Маркетинговий аналіз, практичні заняття.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Морохова Валентина Олександрівна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра маркетингу (ФБ)
Електронна пошта
v.morokhova@lntu.edu.ua