Кваліфікаційна робота магістра

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12164
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Кваліфікаційна робота магістра : метод. вказівки до викон. кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми “Технології та дизайн у модній індустрії” галузі знань 18 Виробництво та технології спец. 182 Технології легкої промисловості денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.Л. Ткачук, Т.М. Головенко. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 20 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Головенко Тетяна Миколаївна
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
tanyushkagolovenko@ukr.net