Транспортна логістика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12168
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Транспортна логістика : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика», галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денної та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Завадська. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 136 с.
Ключові слова
Транспортна логістика,логістика.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Завадська О.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
o.zavadska@lntu.edu.ua