Історія костюму

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12246
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Історія костюму: метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Технології легкої промисловості» спец. 182 Технології легкої промисловості галузі знань 18 Виробництво і технології денної та заоч. форм навч. / уклад. : Т. М. Головенко, Н.Б. Градиська, О.В. Шовкомуд. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 107 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Головенко Тетяна Миколаївна
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
tanyushkagolovenko@ukr.net