Товарознавство непродовольчих товарів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12247
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Товарознавство непродовольчих товарів : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Митна справа та торгівля», «Товарознавство та торговельне підприємництво» спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.І. Передрій. – Луцьк : ЛНТУ, 2021. – 37 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Передрій Оксана Ігорівна
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
o.peredriy@lntu.edu.ua