Витрати на перевезення дрібнозему з урожаєм коренеплодів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12267
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Витрати на перевезення дрібнозему з урожаєм коренеплодів. Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29–30 верес. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 160.
Ключові слова
Дрібнозем, економічні затрати, земельні ресурси.
Дата публікації (рік)
Видавець
Тернопіль
Ініціали працівника
Мисковець Ірина Ярославівна
Факультет працівника
2021 Факультет аграрних технологій та екології
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
iraeco13@ukr.net