Філософія бізнесу

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12273
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Філософія бізнесу : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Митна справа та торгівля», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Логістика», «Економіка підприємства», галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. / уклад. Ю. Г. Фесіна. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 70 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Фесіна Ю.Г.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
y.fesina@lntu.edu.ua