Оцінка впливу на довкілля

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12288
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Оцінка впливу на довкілля : метод. вказівки до викон. курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 10 «Природничі науки» спец. 101 "Екологія" денної та заоч. форм навч. / уклад.: І. М. Мерленко, С. П. Бондарчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 18 с.
Ключові слова
Оцінка впливу на довкілля, звіт, екологічний норматив, екологія.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Федонюк В.В.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
ecolutsk@gmail.com