Макроекономіка

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12295
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Макроекономіка : метод. вказівки до практичних для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. М. Галазюк. Луцьк : Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 56 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Галазюк Наталія Миколаївна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
n.galazyk@lntu.edu.ua