Проектування асортименту одягу різного призначення

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12297
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Проектування асортименту одягу різного призначення конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Технології легкої промисловості» спец.і 182 Технології легкої промисловості галузі знань 18 Виробництво та технології денної та заоч.ї форм навч. / уклад. Л.В. Назарчук. Луцьк : ЛНТУ, 2023.
Ключові слова
Асортимент, одяг, проектування.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Назарчук Людмила Володимирівна
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
l.nazarchuk@lntu.edu.ua