Маркетинговий менеджмент

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12305
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Маркетинговий менеджмент : метод. вказівки до викон. курсової роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. І. Ф. Лорві. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 24 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Лорві Ірина Федорівна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра маркетингу (ФБ)
Електронна пошта
i.lorvi@lutsk-ntu.com.ua