Аналіз господарської діяльності

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12322
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Аналіз господарської діяльності : метод. вказівки до викон. курсового проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 071 «Облік і оподаткування» денної та заоч. форм навч. / уклад.: А. Т. Московчук, І. М.Ткачук. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. 40 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Московчук Алла Тимофіївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
a.moskovchuk@lutsk-ntu.com.ua