Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12344
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Охорона та раціональне використання земельних ресурсів : метод. вказівки до викон. практичних робіт для студ. спец. 101 «Екологія» денної та заоч. форм навч. / уклад.: І.М. Мерленко, С.Г. Панькевич. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 60 с.
Ключові слова
Екологія, земельні ресурси, охорона грунтів.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Федонюк В.В.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
ecolutsk@gmail.com