Економіка та управління соціо-еколого-економічними системами

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12349
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економіка та управління соціо-еколого-економічними системами : метод. вказівки до викон. практичної та самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка денної та вечірньої форм навч./ уклад. О. М. Шубалий. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 40 с.
Ключові слова
Економіка, управління, системи, сталий розвиток, соціо-еколого-економічні системи.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua