Інноваційна економіка

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12351
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інноваційна економіка : метод. вказівки до викон. практичної та самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка денної та вечірньої форм навч. / уклад.: Н. Т. Рудь, І. В. Кривов’язюк. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 62 с.
Ключові слова
Інновації, економіка, інноваційна економіка.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua