Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12370
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм економічних спец. денної та заоч. форм навч. (вибіркова ОК) / уклад. О. В. Баула. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 150 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Баула Олена Вікторівна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
o.baula@lntu.edu.ua